Tietosuojakäytäntö

Henkilötiedot ovat asiakastietoja tai arvoja, jotka voidaan yhdistää sinuun henkilönä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, kuva tai sormenjäljet.

Lea bank suojaa henkilötietosi. Käsitteellä "Sinä" tarkoitamme asiakasta tai mahdollista asiakasta. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme kuinka Lea bank kerää, käyttää ja suojaa henkilötietojasi. Lisäksi kerromme, mitä oikeuksia sinulla on.

Lea bank on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai muita huolenaiheita koskien henkilötietojesi käsittelyä, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme osoitteessa dpo@leabank.no.

Tietosuojakäytäntö

Mitä tietoja keräämme sinusta?
 • Yksilöintitiedot

Syntymäaika, henkilötunnus, nimi ja asiakasnumero

 • Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot

Tunnistautumistapa, sähköinen varmenne, IP-osoite

 • Yhteystiedot

Osoite (kotiosoite ja sähköpostiosoite), puhelinnumero.

 • Henkilöön liittyvät tiedot

Ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, äidinkieli.

 • Taloudellista tilannetta koskevat tiedot

Luottotiedot, velka- ja tulotiedot, omaisuus ja asumismuoto, maksuhistoria jne.

 • Verotukseen liittyvät tiedot

Kansalaisuus, verotusmaa ja mahdollinen verotustunnus.

 • Asiakkuuden tiedot

Tuotteet ja palvelut, jotka sinulla on käytössä.

 • Tili- ja lainatiedot

Hakemuksessa annetut tiedot, tilin/lainan numero, lainatilin tapahtumat.

 • Hakemuksen hylkäämiseen liittyvät tiedot ja tarjoustiedot

Hakemustiedot, mukaan lukien hylkäämiseen liittyvät tiedot säilytetään 12 kuukauden ajan.

 • Rahanpesun torjuntaan tarvittavat tiedot

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi edellytetyt ja valvontaan liittyvät haetut tiedot, esim. pakotelistan tiedot tai tiedot poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

 • Viestit

Tähän liittyvät chat- viestit, tekstiviestit sekä sähköpostiviestit.

Brabank voi tallentaa puheluita vakuutusmyynnin dokumentoimiseksi, turvallisuuden ja petosten hallintaan liittyen sekä lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Puhelun nauhoittamisesta ilmoitetaan. Asiakkaana voit kieltää puhelun nauhoittamisen.

Pankkia voidaan vaatia luovuttamaan tietoja viranomaisille ja muille tahoille, jotka vaativat sitä lainsäädännön perusteella. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle muun muassa valitusten käsittelyn yhteydessä.

Tallennusaika

Nauhoitteita säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa, ja enintään kolme vuotta. Jos asiakas ei solmi asiakassuhdetta pankkiin, nauhoitus poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Sijaintitiedot, sovellus

Jos päätät ottaa luottokorttisovelluksen geopaikannuksen käyttöön, puhelimesi sijaintitietoja käytetään käyttöpaikan maantieteellisen sijainnin etsimiseen. Pankki ei tallenna yleisiä seurantatietoja siitä, missä liikut. Tehdessäsi ostoksen sijaintisi tallennetaan. Sijainti liitetään epäsuorasti sinuun, mutta sitä ei koskaan jaeta muille.

 • Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Voit lukea niistä tarkemmin täältä.

 

Mistä haemme tietoja?

Tallennamme tietoja, jotka saamme suoraan sinulta. Saamme tietoja sinusta, kun haet meiltä lainaa tai muita tuotteita tai palveluita. Saamme tietoja sinusta myös, kun solmit kanssamme sopimuksia.

Rekisteröimme ulkopuolisilta saamiamme tietoja seuraavasti:

 • Jos haet lainaa tai muita tuotteita yhteistyökumppanimme kautta, keräämme hakemuksen käsittelyä varten tietoja, jotka olet hakemuksessasi antanut yhteistyökumppanillemme.
 • Keräämme henkilötietoja julkisista rekistereistä ja muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi maistraatista ja verohallinnosta varmistaaksemme hakemuksessasi antamiesi tietojen oikeellisuuden.
 • Keräämme tietoja luottoluokituspalveluita tarjoavilta yrityksiltä voidaksemme käsitellä lainahakemuksesi.
 • Keräämme henkilötietoja rikollisuutta torjuvilta viranomaisilta ja pakotelistoilta (joita ylläpitävät esimerkiksi EU, YK sekä kansalliset toimijat kuten Yhdysvaltain Office of Foreign Asset Control (OFAC)), jotta voimme estää rahanpesua pankkimme kautta. Keräämme henkilötietoja muista kaupallisista tietokannoista, jotka esimerkiksi ylläpitävät rekistereitä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.
Mihin tietojasi käytetään?
 • Hakemuksen käsittely ja sopimuksen solmiminen

Voidaksemme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme käsittelemme hakemuksessasi ja yhteydenpidossa antamasi tiedot, tilitiedot ja luottotiedot sekä tarkastamme ja käsittelemme ne voidaksemme solmia kanssasi sopimuksen. Käsittelemme hylätyissä lainahakemuksissa antamasi tiedot, jotta voimme antaa asianmukaiset perustelut hylkäämisestä ja dokumentoida tiedot. Edellä mainituilla tiedoilla voi olla vaikutusta myöhempiin lainahakemuksiin.

 • Asiakastietojenhallinta

Käsittelemme sinulta saamiamme ja asiakkuuteesi liittyviä tietoja voidaksemme täyttää oman osuutemme kanssasi solmitusta sopimuksesta, lähettää laskuja, vastata kysymyksiisi ja hallita asiakastietoja.

 • Henkilöllisyyden tunnistaminen

Voidaksemme täyttää rahanpesulainsäädännön mukaiset oikeudelliset velvoitteet käsittelemme tunnistautumistiedot, yhteystiedot ja tunnistautumistavan tunnistaaksemme sinut asiakkaanamme.

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja muiden rangaistavien tekojen torjunta

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voisimme torjua, paljastaa, selvittää ja käsitellä petoksia sekä muita rangaistavia tekoja, jotka kohdistuvat sinuun, muihin asiakkaisiin tai meihin. Olemme rahanpesulain mukaan velvollisia tarkistamaan ja raportoimaan epäilyttävät tapahtumat. Sinulla ei ole tietosuojalain mukaan oikeutta tutustua tietoihin, jotka on rekisteröity tätä tarkoitusta varten.

Yrityksen on ilmoitettava epäilyttävistä tiedoista ja liiketoimista Norjan finanssivalvonnalle (Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE)). Tietoja vaihdetaan muiden pankkien ja rahoituslaitosten, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 

 • Riskiluokitus

Käsittelemme yksilöintitietoja, taloudellista tilannetta koskevia tietoja (kuten luottotietoja), yhteystietoja ja henkilöllisyystietoja voidaksemme kehittää luotonantamisessa ja luotonhallinnassa käytettäviä päätösmalleja. Käytämme tietoja myös laskiessamme luottoriskien ja luottotappioiden edellyttämän pääoman tarpeen. Pankkina meitä sitoo Norjan rahoitusyrityslain (Finansforetaksloven) mukainen jatkuva velvoite arvioida asiakas- ja lainasalkkuumme liittyvää riskiä sekä varmistaa vastuullinen lainanantokäytäntö.

 • Tuotteiden ja palveluiden parantaminen

Hyödynnämme palveluiden käytöstä saatuja tietoja kehittääksemme ja parantaaksemme verkkosivustoamme sekä palveluitamme.

 • Kirjanpitotarkoitus

Käsittelemme tili- ja tuotetietoja enintään 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen täyttääksemme kirjanpitolain mukaiset oikeudelliset velvoitteet.

 • Markkinointi ja asiakasseuranta

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle tietoa tuotteista niissä tuoteluokissa, joissa sinulla on jo kanssamme sopimus. Tuotteet jaetaan seuraaviin tuoteluokkiin:

 • Maksupalvelut
 • Säästö- ja talletustuotteet
 • Lainat ja muut luotot

Markkinoinnin ja asiakasseurannan avulla voimme kertoa asiakkaillemme ajankohtaisista tarjouksista. Voimme käyttää asiakasseurantaan ja markkinointiin seuraavia neutraaleja tietoja: nimeäsi, yhteystietojasi, syntymäaikaasi sekä tuotteita, joista sinulla on kanssamme sopimus. Lisäksi saatamme tarjota sinulle kohdistettua asiakasseurantaa ja markkinointia tunnistautumistietojesi, tuotetietojesi, teknisten tietojen ja tilitietojen (profiloinnin) pohjalta. Voit milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi edellä mainittuun profilointiin markkinointia varten. 

Jos markkinoimme tuotteita tai palveluita muista tuoteryhmistä kuin mistä sinulla on kanssamme sopimus ja käytämme muita kuin neutraaleja asiakastietoja, tarvitsemme siihen suostumuksesi.

Voit helposti peruuttaa antamasi suostumuksen kirjautumalla nettipankkiimme.

Automaattinen päätöksenteko

Vertaamme hakemiamme tietoja pankin sisäisiin toimintamalleihin ja sääntöihin hakemuksen hyväksymisestä. Tämä määrittää hyväksytäänkö hakemuksesi ja minkä suuruisen luoton voimme sinulle myöntää. Edellä mainitut tiedot käsitellään yleensä automaattisesti. On olemassa tietoja (esimerkiksi äskeiset maksuhäiriömerkinnät), joiden seurauksena hylkäämme hakemuksen automaattisesti, mutta muiden tietojen kohdalla (kuten tulot ja velkaantumisaste) tiedot suhteutetaan hakemuksen käsittelyvaiheessa.

Voit pyytää hakemuksesi manuaalista käsittelyä automaattisen käsittelyn sijaan. Tällä tavalla voit kertoa oman mielipiteesi tai riitauttaa päätöksen, joka on tehty yksinomaan profilointia sisältävän automaattisen käsittelyn perusteella.

Käytämme koneoppimista ja tekoälyä löytääksemme yhtenevyyksiä, joita voimme käyttää apuna hinnoittelussa sekä laina-arvioinneissa. Emme kuitenkaan anna ohjelmiston tehdä päätöksiä itsenäisesti. Päätösten taustalla olevat perustelut ovat aina yrityksen johdon hyväksymiä ja ne syötetään järjestelmään automaattista käsittelyä varten.

Henkilötietojen käyttäminen ja tietojen käsittely

Jos lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus tai -oikeus sitä edellyttää, luovutamme rekisteröidyt henkilötiedot julkisille viranomaisille ja muille ulkopuolisille tahoille. EU/ETA-alueella olevat alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietoja tiettyjen käyttöpalvelujen yhteydessä. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja puolestamme, ja henkilötietojen käsittelysopimuksemme käsittää samat luottamuksellisuus-, eheys- ja saatavuusvaatimukset kuin silloin, kun itse käsittelemme mainittuja henkilötietoja. Henkilötietojen siirtoa tietojen käsittelijöillemme ei katsota tietojen luovuttamiseksi.

Jos lainsäädäntö sen sallii eikä vaitiolovelvollisuutemme sitä estä, henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille pankeille ja rahoitusyrityksille sekä yhteistyökumppaneille siihen käyttötarkoitukseen, johon tiedot on annettu, esimerkiksi asiakkaiden maksumääräysten tekemiseen.

Miten kauan tietojasi säilytetään?
 • Asiakassuhteeseen liittyvät henkilötiedot

Asiakassuhteeseen liittyvät yhteystiedot, henkilötiedot, taloudellista tilannetta koskevat tiedot, tuotetiedot ja tapahtumatiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua asiakassuhteen päätyttyä.

 • Hylättyjen päätösten tiedot ja hyväksymättömät tarjoukset

Poistetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua

 • Tunnistautumis-/yksilöintitapa

Tunnistautumista koskevat tiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen rahanpesulain 22 §:n mukaisesti.

 • Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot

Rahanpesulain edellyttämät tiedot säilytetään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen tai tapahtuman jälkeen.

Sinun oikeutesi

Oikeus tietojen näkemiseen

Voit pyytää nähtäväksesi, millaisia tietoja sinusta käsitellään ja säilytetään.

 

Niitä ovat sinun itsesi antamat tiedot, ulkopuolisista lähteistä hakemamme tiedot ja tietojen käsittelyä koskevat tiedot. Huomaathan, että antamiesi henkilötietojen käsittelystä vastuullisena tahona tekemistämme sisäisistä arvioinneista ja vastaavista tiedoista sinulla ei ole oikeutta saada tietoja nähtäväksi. Sama koskee yksittäisiä henkilötietoja, jotka olemme hakeneet täyttääksemme esimerkiksi rahanpesulainsäädännön mukaiset lakisääteiset velvoitteet.

 

Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on oikeus vaatia, että korjaamme ja päivitämme sinua koskevat tiedot ja oikaisemme niissä olevat mahdolliset virheet.

 

Oikeus tietojen poistoon

Sinulla on oikeus vaatia, että poistamme tiedot, joiden säilyttämiseksi meillä ei enää ole oikeutta tai velvoitetta.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on eräissä tilanteissa oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä.

 

Vastustamisoikeus

Sinulla on joissakin tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä vedoten perusteltuun syyhyn. Käsitellessämme henkilötietoja tehtäviemme tai intressivertailun perusteella, on sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Arvioimme käsittelyn yhteydessä vastustamisoikeuttasi sekä tiedon käsittelyyn liittyviä syitä. 

 

Tietojen siirrettävyys

Jos käsittelemme tietojasi suostumuksellasi tai sopimuksen perusteella, voit pyytää meitä siirtämään sinua koskevat tietomme sinulle tai toiselle käsittelystä vastaavalle.

 

Oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle

Mikäli epäilet, että menettelemme tietosuojalain vastaisesti voit pyytää, että yrityksemme tietosuojavaltuutettu selvittää asiaa. Voit myös valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

 

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme aika ajoin päivittää tietosuojakäytäntöämme. Löydät aina tietosuojakäytäntömme uusimman version verkkosivustoltamme.

Keneen olet yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää

Toimitusjohtaja on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä, jota käsittelemme sinusta BRAbankissa.

 

BRAbankin yhteystiedot ovat:

Osoite: Holbergs gate 21, 0166 Oslo

Sähköposti: post@brabank.no

Puhelin: 09 4245 5000

Y-tunnus (NO): 986144706

 

BRAbankin yksityisyyden edustaja:

Sissel Bogen Asplin, joka on tavoitettavissa osoitteessa dpo@brabank.no.

Privacy Notice

English version